ผู้รับ
คุณ พงษเทพ แซ่ภู่
49/45 หมู่ 4 ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
เบอร์โทรหลัก 080-625-8090
ชำระปลายทาง 900 บาท
ผู้ส่ง FarmKaset.ORG
ฟาร์มเกษตร
เลขที่ 18 หมู่ 6 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
ติดต่อเราโปรดโทร: 090-592-8614 แทนเบอร์ COD
(เบอร์ COD: 081-423-5260)www.FarmKaset.ORG | โทร 090-592-8614 | Line id: PrimPB
ID: 9430 order info
109.โทรสั่ง
คุณ พงษเทพ แซ่ภู่
49/45 หมู่ 4 ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
เบอร์โทรหลัก 080-625-8090
สินค้าที่สั่ง
[ไอเอส3ลิตร ราคา 900 จำนวน 1 แกลลอน = 900 บาท] รวมเป็นเงิน 900 บาท
ชำระปลายทาง 900 บาท