ผู้รับ
คุณขวัญหทัย
บ.เกรซแลนด์ เขาหลัก จำกัด 30/7 หมู่ 7 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190
เบอร์โทรหลัก 085-782-8347
ชำระปลายทาง 2700 บาท
ผู้ส่ง FarmKaset.ORG
ฟาร์มเกษตร
เลขที่ 18 หมู่ 6 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
ติดต่อเราโปรดโทร: 090-592-8614 แทนเบอร์ COD
(เบอร์ COD: 081-423-5260)www.FarmKaset.ORG | โทร 090-592-8614 | Line id: PrimPB
ID: 9429 order info
108.FB.id : FB id: ขวัญหทัย หทัย
คุณขวัญหทัย
บ.เกรซแลนด์ เขาหลัก จำกัด 30/7 หมู่ 7 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190
เบอร์โทรหลัก 085-782-8347
สินค้าที่สั่ง
[ไอเอส3ลิตร ราคา 900 จำนวน 3 แกลลอน = 2700 บาท] รวมเป็นเงิน 2700 บาท
ชำระปลายทาง 2700 บาท