ผู้รับ
คุณ รพีพงศ์ ศรีวรมย์
บ้านเลขที่ 7 หมู่ 13 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260
เบอร์โทรหลัก 086 334 0492
ผู้ส่ง FarmKaset.ORG
ฟาร์มเกษตร
เลขที่ 18 หมู่ 6 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
ติดต่อเราโปรดโทร: 090-592-8614 แทนเบอร์ COD
(เบอร์ COD: 081-423-5260)www.FarmKaset.ORG | โทร 090-592-8614 | Line id: PrimPB
ID: 9415 order info
102.FB id: Bank Rapeepong
คุณ รพีพงศ์ ศรีวรมย์
บ้านเลขที่ 7 หมู่ 13 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260
เบอร์โทรหลัก 086 334 0492
สินค้าที่สั่ง
[ไอเอส3ลิตร ราคา 900 จำนวน 1 แกลลอน = 900 บาท] รวมเป็นเงิน 900 บาท *โอนชำระเรียบร้อยแล้ว 900 บาท