ผู้รับ
คุณ อริยะ โสทอง
สนง.ขนส่งจังหวัดนราธิวาส ถนนศูนย์ราชการ ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส
เบอร์โทรหลัก 0885717486
ชำระปลายทาง 890 บาท
ผู้ส่ง FarmKaset.ORG
ฟาร์มเกษตร
เลขที่ 18 หมู่ 6 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
ติดต่อเราโปรดโทร: 090-592-8614 แทนเบอร์ COD
(เบอร์ COD: 081-423-5260)www.FarmKaset.ORG | โทร 090-592-8614 | Line id: PrimPB
ID: 9412 order info
114.โทรสั่ง
คุณ อริยะ โสทอง
สนง.ขนส่งจังหวัดนราธิวาส ถนนศูนย์ราชการ ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส
เบอร์โทรหลัก 0885717486
สินค้าที่สั่ง
[FK-1 ราคา 890 จำนวน 1 กล่อง = 890 บาท] รวมเป็นเงิน 890 บาท
ชำระปลายทาง 890 บาท