ผู้รับ
คุณ มงคล กําลังฤทธิ์
บ้านเลขที่ 90/1 บ้านชี้บน ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
เบอร์โทรหลัก 098 145 0698
ชำระปลายทาง 940 บาท
ผู้ส่ง FarmKaset.ORG
ฟาร์มเกษตร
เลขที่ 18 หมู่ 6 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
ติดต่อเราโปรดโทร: 090-592-8614 แทนเบอร์ COD
(เบอร์ COD: 081-423-5260)www.FarmKaset.ORG | โทร 090-592-8614 | Line id: PrimPB
ID: 9407 order info
109.FB id: คนต้น น้ำซี
คุณ มงคล กําลังฤทธิ์
บ้านเลขที่ 90/1 บ้านชี้บน ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
เบอร์โทรหลัก 098 145 0698
สินค้าที่สั่ง
[มาคา ราคา 470 จำนวน 2 ขวด = 940 บาท] รวมเป็นเงิน 940 บาท
ชำระปลายทาง 940 บาท