ผู้รับ
คุณ ธนวัฒน์ คำแก่น
24 หมู่ 4 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทาจ.ยโสธร
เบอร์โทรหลัก 061-1269-652
ชำระปลายทาง 900 บาท
ผู้ส่ง FarmKaset.ORG
ฟาร์มเกษตร
เลขที่ 18 หมู่ 6 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
ติดต่อเราโปรดโทร: 090-592-8614 แทนเบอร์ COD
(เบอร์ COD: 081-423-5260)







www.FarmKaset.ORG | โทร 090-592-8614 | Line id: PrimPB
ID: 9403 order info
105.โทรสั่ง
คุณ ธนวัฒน์ คำแก่น
24 หมู่ 4 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทาจ.ยโสธร
เบอร์โทรหลัก 061-1269-652
สินค้าที่สั่ง
[มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] [กู๊ดโซค ราคา 430 จำนวน 1 กล่อง = 430 บาท] รวมเป็นเงิน 900 บาท
ชำระปลายทาง 900 บาท