ผู้รับ
คุณ ประดิษฐ์ วังคีรี
201 หมู่ 10 ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
เบอร์โทรหลัก 065-305-6995
ชำระปลายทาง 450 บาท
ผู้ส่ง FarmKaset.ORG
ฟาร์มเกษตร
เลขที่ 18 หมู่ 6 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
ติดต่อเราโปรดโทร: 090-592-8614 แทนเบอร์ COD
(เบอร์ COD: 081-423-5260)www.FarmKaset.ORG | โทร 090-592-8614 | Line id: PrimPB
ID: 9396 order info
101.โทรสั่ง
คุณ ประดิษฐ์ วังคีรี
201 หมู่ 10 ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
เบอร์โทรหลัก 065-305-6995
สินค้าที่สั่ง
[ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] รวมเป็นเงิน 450 บาท
ชำระปลายทาง 450 บาท