ผู้รับ
นายปฐวี เรืองสุขสุด / นางสาวจงกลนี ธรรประชา
ร้านวิเชียรพาณิชย์ ตลาดช่องจอม ตำบลบ้านด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
เบอร์โทรหลัก 094-282-3933
ชำระปลายทาง 2690 บาท
ผู้ส่ง FarmKaset.ORG
ฟาร์มเกษตร
เลขที่ 18 หมู่ 6 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
ติดต่อเราโปรดโทร: 090-592-8614 แทนเบอร์ COD
(เบอร์ COD: 081-423-5260)www.FarmKaset.ORG | โทร 090-592-8614 | Line id: PrimPB
ID: 9393 order info
105.LineFK :Roeung24
นายปฐวี เรืองสุขสุด / นางสาวจงกลนี ธรรประชา
ร้านวิเชียรพาณิชย์ ตลาดช่องจอม ตำบลบ้านด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
เบอร์โทรหลัก 094-282-3933
สินค้าที่สั่ง
[ไอเอส3ลิตร ราคา 900 จำนวน 2 แกลลอน = 1800 บาท] [FK-1 ราคา 890 จำนวน 1 กล่อง = 890 บาท] รวมเป็นเงิน 2690 บาท
ชำระปลายทาง 2690 บาท