ผู้รับ
คุณ กฤตนน นนทนันท์กุล
76 ม. 5 ต.ป่าโปง อ. สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110
เบอร์โทรหลัก 086-415-9336
ชำระปลายทาง 470 บาท
ผู้ส่ง FarmKaset.ORG
ฟาร์มเกษตร
เลขที่ 18 หมู่ 6 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
ติดต่อเราโปรดโทร: 090-592-8614 แทนเบอร์ COD
(เบอร์ COD: 081-423-5260)www.FarmKaset.ORG | โทร 090-592-8614 | Line id: PrimPB
ID: 9376 order info
111.Line Prim
คุณ กฤตนน นนทนันท์กุล
76 ม. 5 ต.ป่าโปง อ. สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110
เบอร์โทรหลัก 086-415-9336
สินค้าที่สั่ง
[มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 470 บาท
ชำระปลายทาง 470 บาท