ผู้รับ
คุณ กุศล สาหะกะโร
บริษัทพีอาร์วุ้ด 89/2 ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
เบอร์โทรหลัก 081 479 9697
ชำระปลายทาง 450 บาท
ผู้ส่ง FarmKaset.ORG
ฟาร์มเกษตร
เลขที่ 18 หมู่ 6 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
ติดต่อเราโปรดโทร: 090-592-8614 แทนเบอร์ COD
(เบอร์ COD: 081-423-5260)www.FarmKaset.ORG | โทร 090-592-8614 | Line id: PrimPB
ID: 9370 order info
105.FB id: กุศล สาหะกะโร
คุณ กุศล สาหะกะโร
บริษัทพีอาร์วุ้ด 89/2 ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
เบอร์โทรหลัก 081 479 9697
สินค้าที่สั่ง
[ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] รวมเป็นเงิน 450 บาท
ชำระปลายทาง 450 บาท