ผู้รับ
คุณ วานิช ยาเพ็ชรน้อย
79/3 หมู่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
เบอร์โทรหลัก 0831653160
ผู้ส่ง FarmKaset.ORG
ฟาร์มเกษตร
เลขที่ 18 หมู่ 6 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
ติดต่อเราโปรดโทร: 090-592-8614 แทนเบอร์ COD
(เบอร์ COD: 081-423-5260)www.FarmKaset.ORG | โทร 090-592-8614 | Line id: PrimPB
ID: 9350 order info
101.FB.Prim : krupibess
คุณ วานิช ยาเพ็ชรน้อย
79/3 หมู่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
เบอร์โทรหลัก 0831653160
สินค้าที่สั่ง
[FK-3C ราคา 950 จำนวน 2 กล่อง = 1900 บาท] รวมยอดก่อนลด 1900 บาท ลด10% (190บาท) รวมเป็นเงิน 1710 บาท