ฟาร์มเกษตร (ครบเครื่อง เรื่องปุ๋ยยาฯ)
หน้าแรก | ตามสินค้า | สั่งซื้อ | เกี่ยวกับเรา
FB | iLab | อยากเป็นตัวแทนจำหน่าย | Eng Site
[sort by : last post | last update] wiki เกษตร ที่ใครๆก็โพสได้..
+ โพสเรื่องใหม่ | + เลือกหน้า | All contents

 
ติดตามสินค้าที่คุณสั่ง
คุณ กิมไล้ บุญเสถียร, Saturday 24 October 2020 11:39:54, เลขจัดส่ง SMAM000213708
คุณ ฉลอง เมืองช้าง, Saturday 24 October 2020 08:28:59, เลขจัดส่ง SMAM000213704
นาง ทองสุข เพ็ชรเพ็ง, Friday 23 October 2020 15:19:56, เลขจัดส่ง SMAM000213706
คุณ คุณ สุมล ขวัญทอง, Friday 23 October 2020 15:19:00, เลขจัดส่ง SMAM000213707
คุณ อรวิภา แก้วยิ่ง, Friday 23 October 2020 12:58:46, เลขจัดส่ง SMAM000213710
คุณ วัน เนียมมณี, Friday 23 October 2020 11:29:32, เลขจัดส่ง SMAM000213705
คุณ คำหล้า ทับสุข, Friday 23 October 2020 09:29:09, เลขจัดส่ง SMAM000213709
คุณ วิลัย เนตรัตน์, Thursday 22 October 2020 20:06:02, เลขจัดส่ง SMAM000213703
คุณ บุญส่ง รักกมล, Thursday 22 October 2020 15:39:01, เลขจัดส่ง SMAM000213581
คุณ พัฒนา สังขศิลากาญจน์, Thursday 22 October 2020 12:23:29, เลขจัดส่ง SMAM000213549
ดูรายการจัดส่งทั้งหมด
มันเส้น & มันหัว   (ความหมายของมันสัมประหลัง) ต่างกันอย่างไรครับ
164.115.7.10: 2553/06/09 21:14:57
  ความหมายของมันสัมประหลัง ระห่ว่าง มันเส้น & มันหัว   ต่างกันอย่างไรครับ 
  
  อย่ากรู้เรื่องมันครับ    (เกษตรกรใหม่ครับ)
อ่าน:595 | ความคิดเห็น:2 | แสดงความคิดเห็น
เกษตรนำร่องแผนลดทำนาปรัง แหล่งปลูกข้าวภาคกลาง-อีสาน กรมชลฯชี้ต้นฤดูฝนน้ำยังน่าห่วง 
113.53.163.130: 2553/06/09 21:08:23
นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่ในช่วงต้นฤดูฝน ยังมีเป็นปริมาณที่น้อย สืบเนื่องมาจากฤดูฝนปีก่อนเกิดฝนทิ้งช่วง ปริมาณน้ำที่เก็บกักไว้ใช้ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่เกษตรกรเพิ่มจำนวนรอบการปลูกพืชมากขึ้น กรมชลประทานจึงต้องระบายน้ำเพิ่ม ทำให้มีการใช้น้ำเกินต้นทุนเกินแผนที่วางไว้

นอกจากนี้ยังประสบปัญหาการระบาดของศัตรูพืช โดยเฉพาะเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากมีการปลูกพืชซ้ำบนพื้นที่เดียวกันนานเกินไป ปัญหาเหล่านี้ได้สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ในการปลูกข้าวเป็นจำนวนมาก เกษตรกรจึงจำเป็นต้องทำลายนาข้าวทิ้งและปลูกใหม่ ทำให้การปลูกข้าวรอบใหม่ล่าช้าเกินฤดูกาล จนเกิดข้าวค้างทุ่งที่ประสบปัญหาเรื่องน้ำไม่เพียงพอ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีนโยบายเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการปลูก ข้าวใหม่ เนื่องจากหากเกษตรกรยังใช้รูปแบบการปลูกเหมือนเดิม คือ การปลูกข้าวทั้งนาปี-นาปรังบนพื้นที่ซ้ำๆ 3-4 ครั้งต่อปี ไม่มีการพักดิน ทำให้การป้องกันหรือการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งปัญหาศัตรูพืช ปัญหาน้ำ หรือปัญหาการดูแลรักษาต่างๆ เป็นไปได้ยาก

ทั้งนี้นโยบายดังกล่าว เป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ โดยมีกรมการข้าวเป็นหน่วยงานหลัก ทำงานร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร องค์กรส่วนท้องถิ่น และกรมชลประทาน ซึ่งได้ข้อสรุปออกมาเป็นรูปแบบการปลูกข้าว 3 กรณี คือ

1.ปลูกข้าวนาปี-พืชหลังนา-ข้าวนาปรัง โดยเกษตรกรปลูกข้าวนาปีได้เต็มพื้นที่ หลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จให้ปลูกพืชหลังนาที่ใช้น้ำน้อยได้เต็มพื้นที่เช่นกัน เมื่อเก็บผลผลิตแล้วปริมาณน้ำที่เหลือใช้สำหรับปลูกข้าวนาปรัง 2.ปลูกข้าวนาปี-เว้นปลูก-ข้าวนาปรัง โดยปลูกข้าวนาปีได้เต็มพื้นที่ แล้วเว้นการปลูกพืชทุกชนิด 2 เดือน จากนั้นจึงปลูกข้าวนาปรังตามความเหมาะสมของปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ 3.ปลูกข้าวนาปี-พืชหลังนา-พืชไร่ โดยปลูกข้าวนาปีได้เต็มพื้นที่ หลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จ ให้ปลูกพืชหลังนาที่ใช้น้ำน้อย และพืชไร่ ตามลำดับ

นายชลิต กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวมีการประชุมชี้แจงให้เกษตรกรรับทราบแล้ว และเกษตรกรส่วนใหญ่เห็นด้วย เบื้องต้นจะมีการนำร่องในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและภาค อีสาน ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวแหล่งใหญ่ที่ประสบปัญหามากที่สุด 

http://www.naewna.com/news.asp?ID=211917
อ่าน:1072 | ความคิดเห็น:2 | แสดงความคิดเห็น
ต่างชาติเมิน เปิดศูนย์วิจัยในไทย ชี้รัฐไม่หนุนลงทุนศึกษา-สลดอีก 168ปี ถึงตามเกาหลีทัน
125.26.149.87: 2563/06/25 16:26:13
นางกาญจนา ปานข่อยงาม รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เผยว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนอุดหนุนแก่ รศ.ดร.ชัยยุทธ์ สัตยาประเสริฐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของบริษัทข้ามชาติในการเปิดศูนย์วิจัยในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์ในเรื่องของการจ้างงาน เกิดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรไทย

ผลการวิจัยได้ข้อสรุปว่า ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง จึงทำให้ไม่เป็นที่จูงใจของบริษัทข้ามชาติที่จะเข้ามาลงทุนด้านการวิจัยและ พัฒนาในประเทศไทย และไทยยังต้องพึ่งพาแรงงานที่มีทักษะและเทคโนโลยีจากชาวต่างชาติ โดยเฉพาะนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อย่างไรก็ตามปัจจัยด้านทำเลที่ตั้งและพื้นที่ใช้ประโยชน์ของประเทศไทย มีความได้เปรียบสูงกว่าประเทศอื่นๆ ทำให้ประเทศไทยยังคงมีความน่าลงทุนในระดับสูง ขณะที่ปัจจัยด้านความมั่นคงทางการเมืองและการเงินของไทย ยังถือว่า มีปัญหา สำหรับปัจจัยด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการลงทุนด้านการศึกษานั้น ไทยมีการลงทุนต่ำมาก ทำให้ไม่มีความน่าลงทุน

นอกจาก นี้ ผู้วิจัยได้นำจำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศและจำนวนสิทธิ บัตรที่ได้รับการรับรองของประเทศนั้นๆ มาเป็นเครื่องพิจารณาชี้วัด เพื่อให้เห็นศักยภาพว่าประเทศนั้นๆ เหมาะสมที่จะจัดตั้งศูนย์และพัฒนาหรือไม่ พบว่าประเทศไทยอยู่ในระดับไม่น่าสนใจ ส่วนเรื่องสิทธิบัตรประเทศไทยเทียบกับประเทศเกาหลีใต้พบว่า ไทยล้าหลังเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถึงกับต้องใช้เวลาประมาณ 163 ปี เพื่อจะพัฒนาให้เท่าเกาหลีใต้

อย่างไร ก็ตาม งานวิจัยนี้ยังได้สัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทข้ามชาติที่จะมาลงทุนจัดตั้ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาในประเทศไทยด้วย และพบว่าเป็นเรื่องความละเอียดอ่อนของแต่ละประเทศ ทั้งความพร้อมของบุคลากร คุณภาพ ค่าจ้างราคาต่ำ ความเสี่ยงด้านการเมืองและการเงินตลอดจนผลตอบแทนที่ได้จากแรงจูงใจที่ประเทศ นั้นๆ แต่กระนั้นก็ตาม การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัทข้ามชาติ เป็นเพียงมาตรการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย แต่ไม่ใช่เป็นปัจจัยหลัก ที่จะแก้ปัญหาความอ่อนแอด้านพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในประเทศ ซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับการลงทุนด้านโครงสร้างและการศึกษาของประเทศเป็นหลัก

http://www.naewna.com/news.asp?ID=211489
อ่าน:770 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
แนะนำโรงพิมพ์ : รับพิมพ์งานราคาถูกสุดๆพิสูจน์ได้ 
124.120.64.174: 2553/06/11 13:55:09
www.sp-print.com   ลองเข้าชมผลงานได้น่ะครับ  
 จากสุวินทวงศ์การพิมพ์  สายด่วน 083-7869333
 ใบปลิว แผ่นพับ ฉลากยา ฉลากปุ๋ย ฉลากฮอร์โมน กล่องบรรจุภัณฑ์ สติ๊กเกอร์ ถูกมากๆ
แนะนำโรงพิมพ์ : รับพิมพ์งานราคาถูกสุดๆพิสูจน์ได้ 
อ่าน:1671 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
เตาแก๊สชีมวล(Gasifier Stove)
125.26.151.216: 2557/12/08 15:00:54

เตาแก๊สชีวมวลประสิทธิภาพสูง
ซูเปอร์เตา ช่วยเราช่วยโลก
สมาคมไทสร้างสรรค์ออกแบบและพัฒนาเตาแก๊สชีวมวล             ขณะนี้
เตาแก๊สชีวมวลรุ่นต่างๆมีความพร้อมด้านการใช้งานจริงแล้ว เตาแก๊สชีวมวลเป็นเตาที่มีประสิทธิภาพให้ความร้อนสูงซึ่ง เป็นการประหยัดพลังงานที่มีอยู่อย่างจํากัดนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เตาแก๊สชีวมวลถือ ได้ว่าเป็นเตาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เตาแก๊สชีวมวลรุ่น H403 ออกแบบสำหรับการใช้งานขนาดย่อมในครัวเรือน  ย้ายสะดวกและแข็งแรง ใช้หุงต้มทำอาหารสำหรับสมาชิก 5 - 7 คน ประหยัดเชื้อเพลิง ใช้งานได้ต่อเนื่องหลายชั่วโมง มีระบบควบคุมแรงไฟ  ใช้มวล(ฟืน)ช้ินใหญ่ ง่ายต่อการตัด ความร้อนเตาสูง ไฟสะอาด เพราะควบคุมการเผาไหม้ได้ดี ตอบสนองการเติมมวลรวดเร็ว

ราคาตัวละ 3,500  บาท

สนใจติดต่อ
สมาคมไทสร้างสรรค์  95  หมู่ 15 ต.พระลับ  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น
 Tel :  043 - 910655, ปริญญา 083 -1444339, อรเกษม 085-0001883
E-mail :glpstoves@gmail.com,glp_stove@taiwisdom.org
www.taiwisdom.org

เตาแก๊สชีมวล(Gasifier Stove)
อ่าน:8018 | ความคิดเห็น:3 | แสดงความคิดเห็น
เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ขอความเป็นธรรม ในการใช้สิทธิประกันรายได้
113.53.167.108: 2563/06/18 14:50:22
มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 10 มีนาคม 2553 12:08:17 น.
ไตรรงค์ สุวรรณคีรี

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบกรอบแนวทางให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังให้ได้รับเงิน ชดเชยส่วนต่างราคาตามมติคณะกรรมการนโยบายมันสำปะหลัง (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553) เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากมาตรการประกันรายได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล ตามที่นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ นโยบายมันสำปะหลังเสนอคณะกรรมการนโยบายมันสำปะหลัง ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงการใช้สิทธิของเกษตรกร โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี 2552/53 โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายโอฬาร พิทักษ์) เป็นประธาน เพื่อศึกษา ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี กำแพงเพชร และจังหวัดอื่น ๆ รวมทั้งเสนอแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรให้คณะกรรมการนโยบายมันสำปะหลัง พิจารณา และคณะกรรมการนโยบายมันสำปะหลังได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 เห็นควรให้ความเป็นธรรมและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจังหวัด จันทบุรี กำแพงเพชร และเกษตรกรจังหวัดอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยส่วนต่างราคา ได้รับสิทธิในการประกันรายได้ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงใน การใช้สิทธิของเกษตรกร ดังนี้

1. กรณีเกษตรกรที่ได้ทำสัญญากับ ธ.ก.ส. ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งไม่ทราบการเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ที่เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การใช้สิทธิของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จากเดิมที่ให้เกษตรกรใช้สิทธิได้หลังทำสัญญา 45 วัน เป็นสามารถใช้สิทธิได้ทันที โดยเกษตรกรที่ยังไม่รับเงินชดเชยส่วนต่าง สามารถรับเงินชดเชยตามประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงช่วงวันที่ 16 — 30 พฤศจิกายน 2552

2. กรณีเกษตรกรที่ทำสัญญากับ ธ.ก.ส. หลังวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ที่ได้ขยายเวลาการทำสัญญาจากสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2552 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 ได้ขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจากสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2552 พร้อมให้ขยายเวลาการทำสัญญาให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 มกราคม 2553 ทำให้ ธ.ก.ส. ทำสัญญาไม่ทัน เกษตรกรทั้งสองกลุ่มนี้จึงมีสิทธิได้รับเงินชดเชยตามประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิง ช่วงวันที่ 16 — 31 ธันวาคม 2552 แต่ช่วงเวลาดังกล่าวเกณฑ์กลางอ้างอิงสูงกว่าราคาประกัน เกษตรกรจึงไม่ได้รับเงินชดเชยส่วนต่างแต่อย่างใด ดังนั้น จึงเห็นควรให้เกษตรกรได้รับเงินชดเชยตามประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงช่วงวันที่ 1 — 15 ธันวาคม 2552 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายที่เกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม แก่เกษตรกรเพราะเป็นช่วงขยายเวลาการทำสัญญา

3. กรณีเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี และเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร สามารถใช้สิทธิตามข้อร้องเรียนในข้อ 1 และ 2 ตามลำดับ

เนื่องจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง กำหนดให้เกษตรกรสามารถใช้สิทธิรับเงินชดเชยส่วนต่างได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ซึ่งหากเกษตรกรรายใดไม่มีความประสงค์จะใช้สิทธิรับเงินชดเชยตามประกาศเกณฑ์ กลางอ้างอิงในช่วงวันที่ 1 — 15 ธันวาคม 2552 แต่มีความประสงค์ที่จะเลือกใช้สิทธิในช่วงอื่นที่ยังไม่ได้มีการประกาศเกณฑ์ กลางอ้างอิง ขอให้เกษตรกรไปแจ้งความประสงค์เลือกวันขอใช้สิทธิได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาที่เกษตรกรได้ทำสัญญาไว้ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553
ข้อเท็จจริง
ข้อร้องเรียน

1. เกษตรกรจังหวัดจันทบุรีที่ได้ทำสัญญากับ ธ.ก.ส. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 ที่ให้เกษตรกรใช้สิทธิได้หลังจากวันทำสัญญา 45 วัน และไม่ทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ไม่สามารถทำได้ทั่วถึงจึงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง การใช้สิทธิในช่วงวันที่ 16 — 31 ธันวาคม 2552 (ซึ่งไม่มีอัตราชดเชยส่วนต่างรายได้) สามารถใช้สิทธิได้ในระหว่างวันที่ 16 — 30 พฤศจิกายน 2552

2. เกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชรขอให้ได้รับสิทธิและโอกาสการประกันรายได้ที่ ทัดเทียมกับข้าวตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ซึ่งอนุโลมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ทำสัญญากับ ธ.ก.ส. ในช่วงวันที่ 16 — 30 ธันวาคม 2552 (ซึ่งไม่มีอัตราชดเชยส่วนต่างรายได้) สามารถใช้สิทธิรับเงินชดเชยรายได้จากเกณฑ์กลางอ้างอิงตามประกาศคณะ อนุกรรมการกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงฯ ในช่วงวันที่ 1 — 15 ธันวาคม 2552

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 9 มีนาคม 2553--จบ--
http://www.ryt9.com/s/cabt/810490
อ่าน:1264 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
จำไว้.... อย่าเอาเก้าอี้ ที่เทียบเท่าหัวหน้ามานั่งทำงาน
113.53.173.236: 2563/06/28 12:12:20
จากเมล์ฟอร์เวิร์ด
จำไว้.... อย่าเอาเก้าอี้ ที่เทียบเท่าหัวหน้ามานั่งทำงาน
อ่าน:683 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
ปุ๋ยยูเรีย ตราหัววัวคันไถ ตันละเท่าไหร่ ใครมีแจ้งด้วยนะคะ
113.53.170.84: 2555/07/03 18:29:16
ตอนนี้ปุ๋ยยูเรีย ตราหัววัวคันไถ ราคาตันละเท่าไหร่คะ ขอเบอร์โทรหรืออีเมล์ด้วยนะคะ
อ่าน:46269 | ความคิดเห็น:99 | แสดงความคิดเห็น
โรตารี่ สภาพดี สวย สนใจติดต่อ 089-7712088
146.82.26.108: 2563/06/19 17:32:40
รถแทรค์เตอร์ และ โรตารี่ นำเข้าจากญี่ปุ่น สภาพดี สนใจติดต่อ 089-7712088
โรตารี่ สภาพดี สวย สนใจติดต่อ 089-7712088
อ่าน:1734 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
รับปรึกษาปัญหา ยางพารา ปาล์ม อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว และพืชการเกษตรทุกชนิด
124.120.101.165: 2563/06/07 23:09:52
หากเกษตรกรประสพปัญหาเหล่านี้ ?

- ปัญหายางพารา ยางหน้าตาย ตายนึ่ง รากเน่า โคนเน่า โรคใบร่วง
- ปัญหา ปาล์มไม่ติดดอก ช่อดอกไม่สมบูรณ์ ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย เคมี
- การเพิ่มผลผลิตใน ไร่อ้อย เพิ่มค่าความหวาน CCS,
- การเพิ่มผลผลิตในมันสำปะหลัง เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง
- ปัญหา ดินเปรี้ยว ดินแน่น ดินเค็ม ดินขาดความอุดมสมบูรณ์
- การใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับดิน และการเจริญเติบโตของพืช

ติดต่อฟาร์มเกษตร 090 592 8614
อ่าน:13830 | ความคิดเห็น:3 | แสดงความคิดเห็น
533 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 53 หน้า, หน้าที่ 54 มี 3 รายการ
|-Page 45 of 54-| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
เว็บไซต์ความรู้เรื่องยางธรรมชาติและการแปรรูปยางพารา
Update: 2557/08/04 22:52:20 - Views: 1629 | Ans: 0
จีน-ไล่ออกเจ้าหน้าที่กาฝาก 1.6 แสนคน
Update: 2557/10/07 10:53:16 - Views: 1197 | Ans: 0
🔥หากพบ หนอนเจาะทุเรียน ทุเรียนใบไหม้ เพลี้ยไก่แจ้ โรคใบจุดทุเรียน เพลี้ยต่างๆ
Update: 2563/02/17 10:37:59 - Views: 176 | Ans: 0
🔥หากพบ หนอนเจาะทุเรียน ทุเรียนใบไหม้ เพลี้ยไก่แจ้ โรคใบจุดทุเรียน เพลี้ยต่างๆ
ดินมันเป็นกรดดูยังไง
Update: 2563/09/02 14:26:55 - Views: 9049 | Ans: 2
จับสิงโตขังไว้ในสวนสัตว์ ไม่ได้ทำให้มันกลายเป็นแมว
Update: 2562/11/25 08:30:40 - Views: 262 | Ans: 0
แร่ธาตุอาหารของพืช
Update: 2553/11/09 15:31:47 - Views: 7325 | Ans: 0
รับซื้อเหง้าสับปะรดทั่ว ราคาดี ไม่ต้องปอกขาว
Update: 2562/09/03 15:49:37 - Views: 2788 | Ans: 1
ปลูกอ้อยให้ได้ผลด้วยปุ๋ยครบวงจร
Update: 2555/08/23 11:47:40 - Views: 3139 | Ans: 2
คุณปริม ปิยะมาศ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ มองสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ อำนาจเจริญ
Update: 2562/09/02 19:38:59 - Views: 277 | Ans: 0
คุณปริม ปิยะมาศ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ มองสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ อำนาจเจริญ
คุณปริม ปิยะมาศ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ มองสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ อำนาจเจริญ
Amino Acid คืออะไรมาบอกทีค่ะ
Update: 2553/11/10 22:01:10 - Views: 1149 | Ans: 2
© FarmKaset.ORG